News

MERCI - THANK YOU - DANKE

SUPER TEAM ! MERCI JAN.CZ, MERCI un de Service Technique vun der Mierscher Gemeng, an dee gréisste MERCI un all eenzel Persoun, déi eis dee Moie gehollef huet: Sebastian, Manolis, Stéphane, Simone, Jean-Paul, Marcel, Kira, Martine & Mann, Susanne, Charel & Papp, Marvin, Christophe, François, Michel, Alexandra, Jeannine, Christine & Papp, Bart, Pascal, Céline, Romain, Luc, Anna, Philip, an de Comité vum TCM.

Zitat Jan.cz: "Beste Mannschaft heute, PERFEKT"


User ImageKarel Achten, 03. Oktober 2023